Stockholm 2024-05-03
Se bilaga för årsredovisning och revisionsberättelse 2023.