Stockholm 2024-05-07

Period Omsättning Rörelseresultat Omsättning 2023 Rörelseresultat 2023
2024 2024
April 5,0 MSEK 0,4 MSEK 2,3 MSEK -0,3 MSEK
2024

Vi fortsätter att lägga stor vikt vid att utveckla vår kärnverksamhet och att bredda vår portfölj genom att sondera marknaden för nya bolag och produkter.
Parallellt med detta arbetar vi aktivt med att stärka bolagets position på marknaden genom optimering av koncernens befintliga verksamhetsben. Detta fokus har lett till en stadig förbättring av koncernens resultat, vilket inte bara speglar de positiva resultaten för 2024, utan även stärker våra långsiktiga mål för hållbar tillväxt.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Tf. Verkställande Direktör
PixelFox AB (publ)
ir@wearepixelfox.com
PixelFox AB (publ)
PixelFox AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, SaaS, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.