Stockholm 2024-06-04
 

Period Omsättning Rörelseresultat Omsättning 2023 Rörelseresultat 2023
2024 2024
Maj 2,7 MSEK 0,2 MSEK 3,2 MSEK -0,5 MSEK

PixelFox rapporterar en preliminär resultatförbättring trots en mindre minskning i omsättningen, vilket tillskriver koncernens arbete och strategi om att upprätthålla en positiv utveckling. Detta arbete har inte bara ökat bruttomarginalen utan också stärkt företagets position för tillväxt och framtida eventuella förvärv.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Tf. Verkställande Direktör
PixelFox AB (publ)
ir@wearepixelfox.com
PixelFox AB (publ)
PixelFox AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, SaaS, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.