Stockholm - 2024-05-24
Idag 2024-05-24 höll PixelFox AB (publ) årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den ordinarie bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats.
- Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.
- Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter, och en revisor utan revisorssuppleanter.
- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett 45 000 SEK till styrelseordförande och med 30 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade om omval av styrelseledamoten Mathias Palmqvist samt nyval av Stefan Vilhelmsson och Christer Hagelin. Kristoffer Martin och Alexander Winqvist avböjde omval och entledigades. Stefan Vilhelmsson valdes till styrelseordförande för bolaget.
- Stämman beslutade om omval av revisorsfirma; Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB. Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Thomas Jönsson, auktoriserad revisor, kommer fortsätta verka som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.
Kort introduktion av nya styrelseledamöter:
Stefan Wilhelmsson
Stefan Vilhelmsson, född 1961, har etablerat sig som en framstående ledare inom affärsutveckling och strategi. Sedan han övergick till näringslivet har han haft en betydande påverkan, särskilt som ordförande för Fable Media Group AB sedan 2016. Med sitt strategiska tänkande och starka ledarskap har han även haft nyckelroller i Falvir AB och Bangerhead AB, där han framgångsrikt drivit företagen framåt och skapat betydande värde.
Christer Haglund
Christer Haglund, född 1965, har en lång och framgångsrik karriär som företagsledare. År 2000 grundade han IT-bolaget Caperio AB, som han noterade på börsen 2008 och framgångsrikt drev i 17 år. Christer har även varit styrelseledamot i Djurgårdens IF Fotboll och Brommapojkarna, bland andra föreningar. Sedan 2016 driver han Neveroffside, ett företag inom sporttech som arbetar med idrottsklubbar.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Tf. Verkställande Direktör
PixelFox AB (publ)
ir@wearepixelfox.com
PixelFox AB (publ)
PixelFox AB (publ) affärsidé är att driva, utveckla och förvärva tjänster och bolag inom e-handel, SaaS, retail och industri och Bolagets vision är att bli en ledande aktör inom sina respektive nischer.